Të nderuar, Nga 31.12.2015 kanali Planeta HD është hequr nga lista e programeve të operatorit për shkak të përfundimit të marrëveshjes me të cilën janë rregulluar të drejtat ... më shumë »