Превземете Flash Player за да гледате.
 
Të nderuar, Nga 2.2.2015 “blizu” sjell disa risi në portofolion e vet. Tani, pakot e internetit dhe pakot me tri shërbime përfshjnë shpejtësi për marrje të dokumenteve duke ... më shumë »