Të nderuar, nga 1 marsi 2016, Blizu bën disa ndryshime listat programore digjitale. Platforma digjitale e kanaleve Digjitalb është përfshirë në ofertën e operatorit, me 34 kanale ... më shumë »